Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

πρόγραμμα ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου 2015


Κυριακὴ 1 Νοεμβρίου                             
Ἁγιασμός

Τρίτη 3 Νοεμβρίου                         
Ὄρθρος-Θ.Λ. (ἀνακομιδὴ λειψ. Γεωργίου τροπαιοφ.)          
8:30-10:30


Τετάρτη 4 Νοεμβρίου                   
Ὄρθρος-Θ.Λ. (Ἰωάννου Βατάτζη τοῦ βασιλέως)             
8:30-10:30


Δευτέρα 9 Νοεμβρίου                   
Ὄρθρος-Θ.Λ. (Νεκταρίου Πενταπόλεως)                         
8:30-10:30


Τετάρτη 11 Νοεμβρίου                  
Ὄρθρος-Θ.Λ. (Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου)                      
8:30-10:30


Παρασκευὴ 13 Νοεμβρίου            
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία (Ἰω. Χρυσοστόμου)                 
8:30-10:30


Σάββατο 14 Νοεμβρίου                
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία (Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου)        
8:30-10:30


Σάββατο 21 Νοεμβρίου                
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία (Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου)                   
8:30-10:30


Τρίτη 24/ Τετάρτη 25 Νοεμβρίου                
Παννυχίδα 
(Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου)                        
21:00-01:30

κάθε Κυριακή                                 
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία                                                    
8:00-11:00


κάθε Δευτέρα                                 
Παρακλητικός Κανόνας στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο                    
16:00


κάθε Τετάρτη                                 
Ἱερὸ Εὐχέλαιο                                                                     
15:30


κάθε Παρασκευή                           
Μικρὸ Ἀπόδειπνο μὲ Χαιρετισμούς                                   
16:00


κάθε Σάββατο                                Πλαίσιο κειμένου: ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Γεώργιος Κανάκης
Τηλ.:  699 8888 996

Ἑσπερινός                                                                              
16:00
                                                          
Μυστήριο τῆς Μετανοίας & Ἐξομολογήσεως                 
17:00 & ἑξῆς
(Γραφεῖο ἐφημερίου 5ος ὄροφος ΜΕΘ)